Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej

ZAPRASZAMY

"Nasze szkoła nie może być szkołą jedną z wielu. Zależy nam na tym, aby nadać jej niepowtarzalne oblicze"

Szkoła jest wspólnotą skupiającą trzy środowiska: młodzież, rodziców ,nauczycieli.

Wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni. Młodzi wnoszą optymizm, idealizm i ciekawość świata, rodzice - miłość i zatroskanie o los swoich dzieci, a nauczyciele wiedzę, obiektywizm i kompetencję w pracy z młodzieżą

O nas !

CEL i MISJA

CEL

Naszym zadaniem jest wspieranie Rodziny w procesie wychowania i nauczania,
stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

MISJA

Naszą misją jest efektywne edukowanie młodzieży. W trosce o wysoki poziom naszej placówki zwracamy się z prośbą o sugestie, uwagi, nowe inicjatywy, dobre pomysły dotyczące funkcjonowania i pracy szkoły. Pomoże nam to w poprawie jakości naszej pracy, której nadrzędnym celem jest dobro dziecka.

KONTAKT

DANE TELEADRESOWE

Skontaktuj się z nami i zapytaj ...